Terminos


TERMES I CONDICIONS GENERALS DE LA SEVA RESERVA

 

Sisplau, llegeixi atentament aquestes condicions, ja que descriuen els drets i obligacions de HHR, així com,  els seus propis en qualitat d'arrendatari. El pagament del seu lloguer a HHR confirma l'acceptació del termes i condicions que a continuació es descriuen.

 

  1. Tipus d'acord: HHR és un intermediari entre propietaris i hostes. L'acord d'arrendament és sempre un acord entre l'arrendador i l'arrendatari. Això implica que els drets i obligacions només es defineixen com un acord mutu entre arrendataris i arrendadors. HHR actua com a representant dels propietaris i és només responsable en allò que es refereix a l'actuació de la mediació. En qualsevol cas, HHR només és responsable de l'import del lloguer pagat per l'arrendatari. HHR es reserva el dret a rebutjar clients i cancel.lar reserves.
  2. Ens basem en un sistema de sondatges per aportar possibles millores tant de servei com als propis allotjaments. Subministrem informació clara i nítida de la seva casa de vacances abans que realitzi la reserva, per tant, la descripció és únicament la representació d'un escenari que pot canviar amb les estacions i els patrons climàtics.
  3. Condicions de pagament: la seva reserva serà considerada ferma després de rebre el seu formulari de reserva i el pagament a compte del 50% de l'import total de la reserva, en tant que la reserva es realitzi abans dels 30 dies anteriors a la seva arribada, en cas contrari, l'import  a compte a realitzar per a la confirmació de la reserva serà del 100% de la mateixa. El saldo restant haurà de ser abonat, com a molt tard, 30 dies abans de l'inici del període de lloguer, a través de tarjeta de crèdit o dèbit o a un número de compte assignat a HHR. Imprescindible mencionar el número de reserva (gràcies per no oblidar-ho). HHR es resreva el dret de cancel.lar una pre-reserva si no es rep el pagament en un plaç màxim de 48 hores des que es realitza la petició de reserva.

          IMPORTANT PER A RESERVES REALITZADES EL MATEIX DIA D'ENTRADA:

         -La reserva no serà válida  fins que no hagi estat cobrada i recepcionada per HHR.

         -La reserva s'haurà de realitzar abans de les 13:00, en el cas que el pagament no s'hagi fet efectiu              en aquest límit de temps HHR es reserva el dret a no atendre-la.

      4.Fiança: els alllotjaments disponibles a la pàgina web de HHR, disposen d'aquesta informació a la                 mateixa pàgina web www.homeholidays.rentals.

      5.Política de cancel.lació: cancel.lació per part del client: el client té dret a cancel.lar la reserva fent-se càrrec de les següents despeses:

-50% del total de la reserva si la cancel.lació es produeix 30 dies naturals o més entre la data de realització de la reserva i la seva arribada.

-100% del total de la reserva si la cancel.lació es produeix 30 dies naturals o menys a la seva data d'inici del lloguer vacacional.

Les cancel.lacions hauran de ser notificades per correu electrònic a HHR a reservation@hhr.agency i hauran de ser confirmades per escrit. El dia de recepció de la cancel.lació per escrit, serà el dia de la cancel.lació. Si les circumstàncies requereixen la cancel.lació de la casa de vacances ja llogada, l'arrendament serà notificat d'immediat i si és possible se li proposarà un altre allotjament de vacances de característiques similars o, en el seu defecte, la devolució de l'import de la reserva en cas de no obtenir un altre allotjament.

       6.Responsabilitat del llogater: durant la seva estada a la casa de vacances, el llogater és totalment responsable de tots els desperfectes que pugui ocasionar a l'immoble, acondicionament i tota la resta de béns pertanyents a la propietat llogada. Els danys causats pel llogater o els seus companys de viatge hauran de ser pagats pel llogater amb un valor com si fos nou. HHR té el dret a utilitzar la fiança per a aquesta finalitat. En cas de problema greu com el dany intencionat o perturbació del veïnat, HHR es reserva el dret de rescindir el contracte sense cap devolució de l'import del lloguer ni de la fiança, per incumpliment del contracte. Entre les 22:00 hores i les 08:00 del matí, el llogater i acompanyants han de respectar el descans nocturn dels veïns sense causar cap tipus de molèstia.

En cas d'incumpliment de qualsevol d'aquestes condicions, el contracte d'arrendament finalitzarà immediatament sense  cap tipus de dret a reemborsament.

Animals de companyia: no s'admenten animals a totes les propietats, només a les cases de vacances on es mencioni explícitament a la pàgina web.

        7.Responsabilitats de HHR: HHR no es fa responsable pels danys i/o despeses ocasionades pels o als llogaters, així com de béns perduts, robats, danys o cap perjudici que pateixin o puguin causar els llogaters dels allotjaments vacacionals. HHR no es farà responsable per cap molèstia durant l'estada, així com tampoc en cas de litigi relatiu a la descripció de la casa tal i com està descrita a la pàgina web.

        8.Activitats eventuals de construcció: les propietats de HHR són de propietat privada, això significa que existeix la possibilitat d'activitat de manteniment a propietats veïnes que no formen part de l'oferta de HHR. Malgrat que HHR no és responsable de qualsevol inconvenient que això pugui ocasionar durant la seva estada, pot tracctar de negociar amb les empreses locals involucrades.

        9.Arribada i sortida: La informació referent a l'arribada i sortida es pot trobar a la pàgina de cada allotjament a www.homeholidays.rentals.

        IMPORTANT: si el client desitja realitzar el check-in directament a l'allotjament s'ha de sol.licitar mínim amb  24 h d'antel.lació a l'entrada, després d'aquest temps HHR no garantitza el servei.

       10.Instal.lacions i activitats: no totes les instal.lacions o activitats esmentades a la pàgina web, com instal.lacions esportives, piscines, restaurants, discoteques,etc,...estan obertes tot l'any. HHR no  és responsable si les instal.lacions propietat de tercers es troben tancades durant la seva estada.

       11.Neteja: per a tots els allotjaments s'apliquen les següents normes: el seu allotjament estarà net a la seva arribada. Li demanem que el deixi en les mateixes condicions en què s'ho va trobar. Qualsevol problema amb la neteja i/o inventari ha de ser comunicat al nostre representant durant la seva arribada, així com si vosté no està satisfet amb el servei emès.

       12.Procediment de reclamacions: si un cop arribi a l'allotjament es troba amb algun error o defecte, és aconsellable notficar-ho al nostre personal a través d´un email. A la majoria dels casos, se'ls hi ofereix una solució adequada. Si vosté detecta un problema in situ pel qual una solució immediata no és possible, sisplau presenti la seva queixa per correu electrònic a HHR. Totes les queixes han de ser enviades a reservation@hhr.agency en un plaç màxim de 24 h després de la seva sortida. Després d'aquest plaç les noves queixes no seran ateses.

       13.Resolució de conflictes: cada qüestió, disputa o diferència que sorgeixi, sense exepció, entre les parts respecte als drets, deures i/o responsabilitats en aquestes condicions què no es puguin resoldre amistosament, es sotmetrà a l'arbitratge de la Comunitat de Catalunya en un plaç de 10 dies després d'enviar una demanda d'arbitratge per escrit de qualsevol de les parts.

       14.Notificacions: qualsevol notificació escrita sol.licitada o permesa en virtut d'aquets termes i condicions podrà ser enviada per HHR per correu electrònic, correu certificat o missatgeria a la darrera adreça coneguda de la part afectada, mentre que les notificacions per escrit a HHR hauran de dirigir-se al següent correu electrònic: reservation@hhr.agency o a la següent adreça postal: carrer Sant Ramon, 32, Santa Susanna (08398), Barcelona.

           La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), envaida des de Homeservice Maresme SL, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) què va dirigida. Els hi recordem que les seves dades han estat incorporades al sistema de tractament de Homeservice Maresme Sl i que, sempre i quan, es cumpleixin els requisits exigits per la normativa, vosté podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en la matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal: carrer Sant Ramon, 32, Santa Susanna (08398) o bé a través del següent correu electrònic: reservation@hhr.agency.

           Si vosté llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l'empleat o l'agent responsable de fer entrega del missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment prohibit, i pot ser il.legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i  li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni aquest missatge original a l'adreça a dalt esmentada. Gràcies.